ÇKYS/SKYS Tıbbi Laboratuvar Görüntüleme Ekranı
Akılcı Laboratuvar Kullanımı Projesi Basamakları Kayıt Kılavuzu

          Tıbbi biyokimya, tıbbi mikrobiyoloji, tıbbi patoloji, doku tipleme laboratuvarları ve genetik hastalıklar tanı merkezlerini kapsayan Akılcı Laboratuvar Kullanımı Projesi' nin yürütüldüğü, bu kapsamda hastaya doğru tanı konulmasını sağlamak, test sonuçlarının klinik yararlılığını arttırmak, tıbbi laboratuvar alanında üretilen hastaya verilecek olan tetkik sonuç raporlarını standardize etmek, gereksiz test istemini önlemek, klinisyen ile tıbbi laboratuvar uzmanı arasında iletişim, teknik danışmanlık ve bilgi alışverişini sağlamak amaçları ile proje basamakları ve zorunlu olan uzmanlık dalları belirlenerek ÇKYS/SKYS sistemine entegre edilmiş olup, kılavuz bu kapsamda hazırlanmıştır.

-ÇKYS Akılcı Laboratuvar Projesi Kayıt Kılavuzu
-Tetkik Sonuç Raporlarının Standardizasyonu
-Akılcı Laboratuvar Kullanımı Projesi Eğitimi - Sunum

          T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Tetkik ve Teşhis Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülmekte olan "Akılcı Laboratuvar Kullanımı Projesi" kapsamında yapılan çalışmalar ile ilgili detaylı bilgilere aşağıdaki linklerden ulaşılabilmektedir.

-Karar Sınırı (Eşik Değer), Kritik Değer (Panik Değer) ve Ölçüm Birimlerinin Harmonizasyonu Prosedürü
-Akılcı Test İstemi Prosedürü
-Refleks Test ve Reflektif Test Uygulamaları Hakkında Duyuru
-Tıbbi Laboratuvarlar Onay Destek Sistemi
-Bu Test Nerede Yapılıyor Sistemi
-Konsültasyon İstemi Prosedürü

Bakanlığımız tarafından yürütülen tıbbi biyokimya, tıbbi mikrobiyoloji ve tıbbi patoloji laboratuvarlarını kapsayan “Akılcı Laboratuvar Kullanımı Proje” basamaklarına sistematik uyumun ve sahada uygulanabilirliğinin daha iyi sağlanabilmesi açısından Bakanlığımız Eğitim, Sertifikasyon ve Tescil Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ile yapılan ortak çalışma neticesinde, tıbbi laboratuvar uzmanlarından oluşturulan çalışma grubunun katılımlarıyla birlikte proje basamakları hakkında eğitim videoları hazırlanmış olup, hazırlanan eğitim videoları 02.07.2019 tarihi itibariyle Tetkik ve Teşhis hizmetleri Daire Başkanlığı'nın web sayfasında yayımlanmıştır. Sayfaya Ulaşmak İçin Tıklayınız.